transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mapping the time-space synchronization of technological change and regional policy interventions.

Författare och institution:
Anders Larsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
Nordic Section of Regional Studies Association Bi-annual conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
http://www.crt.dk/site/265/
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
169418
Posten skapad:
2013-01-07 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007