transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regional and sectoral labor mobility in the automotive sector

Författare och institution:
Anders Larsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Urban Fransson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Martin Henning (-)
Publicerad i:
Association of American Geographers Annual Meeting 2012, New York,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
169413
Posten skapad:
2013-01-07 14:26
Posten ändrad:
2013-01-07 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007