transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Looking backward or foreward? The relevance of Ellen Keys’ teaching ideas in the society of today

Författare och institution:
Silwa Claesson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Riksbankens jubileumsfonds Ellen Key seminar, Frankfurt, Germany.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
169386
Posten skapad:
2013-01-07 11:19
Posten ändrad:
2013-01-07 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007