transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordisk didaktik

Författare och institution:
Silwa Claesson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Universitetet i Agder
Förlagsort:
Agder
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
169376
Posten skapad:
2013-01-07 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007