transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ricoeur och empiriska studier

Författare och institution:
Silwa Claesson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); H Hallström (-); W Kadefors (-); S Risenfors (-)
Publicerad i:
Pedagogisk forskning i Sverige, 16 ( 1 ) s. 18-36
ISSN:
1401-6788
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
169365
Posten skapad:
2013-01-07 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007