transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Life-world phenomenology and empirical studies

Författare och institution:
Silwa Claesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nordisk Pedagogik, ( 2-4 ) s. 123-134
ISSN:
0901-8050
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
169363
Posten skapad:
2013-01-07 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007