transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Castration resistant prostate cancer is associated with increased blood vessel stabilization and elevated levels of VEGF and Ang-2.

Författare och institution:
Tajana Tešan Tomić (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Helene Gustavsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Wanzhong Wang (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Karin Jennbacken (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Karin Welén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Jan-Erik Damber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
The Prostate, 72 ( 7 ) s. 705-12
ISSN:
1097-0045
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Angiogenesis is important for the progression of prostate cancer and may be a target for treatment in castration resistant (CR) disease. This study was performed to investigate blood vessel stabilization and expression of the pro-angiogenic factors vascular endothelial growth factor (VEGF) and Angiopoietin-2 (Ang-2) in CR and hormone naïve (HN) prostate cancer. The effect of androgen deprivation therapy (ADT) on these parameters was also studied.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Angiopoietin-2, blood, Humans, Male, Middle Aged, Neovascularization, Pathologic, blood, metabolism, Orchiectomy, Prostatic Neoplasms, blood supply, metabolism, surgery, Vascular Endothelial Growth Factor A, blood, metabolism
Postens nummer:
169171
Posten skapad:
2013-01-04 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007