transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[After Utøya...Swedish disaster planning needs to be improve].

Efter Utøya ...svensk katastrofberedskap behöver skärpas.

Författare och institution:
Louis Riddez (-); Per Örtenwall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 109 ( 29-31 ) s. 1339
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Bombs, Centralized Hospital Services, organization & administration, standards, Disaster Planning, organization & administration, standards, Disasters, Firearms, Humans, Norway, Sweden, Terrorism, Triage, organization & administration, standards
Postens nummer:
169128
Posten skapad:
2013-01-04 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007