transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigating relationships between road freight transport, facility location, logistics management and urban form

Författare och institution:
J Allen (-); Michael Browne (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); T Cherrett (-)
Publicerad i:
Journal of Transport Geography, 24 s. 45-57
ISSN:
0966-6923
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
169099
Posten skapad:
2013-01-03 20:56
Posten ändrad:
2013-01-03 21:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007