transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The typical company car user does not exist: The case of Flemishcompany car drivers

Författare och institution:
Cathy Macharis (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Astrid De Witte (-)
Publicerad i:
Transport Policy, 24 s. 91-98
ISSN:
0967-070X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
169075
Posten skapad:
2013-01-03 18:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007