transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bringing intermodal transport to the potential customers: An interactive modal shift website tool

Författare och institution:
Cathy Macharis (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Lieselot Vanhaverbeke (-); Tom van Lier (-); Ethem Pekin (-); Dries Meers (-)
Publicerad i:
Research in Transportation Business and Management, 5
ISSN:
2210-5395
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
169073
Posten skapad:
2013-01-03 18:30
Posten ändrad:
2013-01-04 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007