transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Geografi och postkolonial teori - Peet, Harvey och närvaron av postkoloniala influenser

Författare och institution:
Pelle Amberntsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
Geografiska Notiser, 70 ( 4 ) s. 194-204
ISSN:
0016-724X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Nyckelord:
Postkolonial teori, utvecklingsgeografi, politisk geografi, Harvey, Peet, Said, Fanon
Postens nummer:
169016
Posten skapad:
2013-01-03 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007