transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Våld i familjen, kartläggning och behandling

Författare och institution:
Ole Hultmann (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Psykoterapimässan. 12 maj 2012. Stockholm.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Barn som söker BUP har ofta upplevt våld i familjen antingen mellan föräldrar eller direkt fysisk eller psykisk våld mot sig själva. Hur kan man uppmärksamma och erbjuda bra behandling till dessa barn? BUP mottagning Gamlestaden i Göteborg har sedan 2007 vid nybesöket rutinmässigt kartlagt förekomst av våld i familjen. Evidensbaserade behandlingsmetoder prövas nu för dessa barn - traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) och anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). Resultat och erfarenheter av mottagningens arbete med att införa rutinmässig kartläggning och evidensbaserad behandling för våldsutsatta barn kommer att presenteras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Ytterligare information:
Psykoterapimässans webbplats: http://psykoterapimassan.se/2012/index.htm
Postens nummer:
169003
Posten skapad:
2013-01-03 13:54
Posten ändrad:
2013-01-11 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007