transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spontaneous progression of experimental peri-implantitis at implants with different surface characteristics: an experimental study in dogs.

Författare och institution:
Jean-Pierre Albouy (Institutionen för odontologi); Ingemar Abrahamsson (Institutionen för odontologi); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Journal of clinical periodontology, 39 ( 2 ) s. 182-7
ISSN:
1600-051X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To analyse spontaneous progression of ligature-induced peri-implantitis at implants with different surface characteristics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Nyckelord:
Alveolar Bone Loss, etiology, pathology, Animals, Dental Implants, adverse effects, Dental Prosthesis Design, Disease Models, Animal, Dogs, Mandible, Maxilla, Osseointegration, Peri-Implantitis, etiology, pathology, Single-Blind Method, Surface Properties
Postens nummer:
168999
Posten skapad:
2013-01-03 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007