transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deposition of nanometer scaled calcium-phosphate crystals to implants with a dual acid-etched surface does not improve early tissue integration.

Författare och institution:
Ingemar Abrahamsson (Institutionen för odontologi); Elena Linder (Institutionen för odontologi); Lena Larsson (Institutionen för odontologi); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Clinical oral implants research, 24 ( 1 ) s. 57-62
ISSN:
1600-0501
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate hard and soft tissue healing to implants with a dual acid-etched surface with and without deposition of calcium-phosphate crystals.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
168995
Posten skapad:
2013-01-03 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007