transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Approximate global convergence and quasi-reversibility for a coefficient inverse problem with backscattering data

Författare och institution:
A. V. Kuzhuget (-); Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael V. Klibanov (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Sciences, 181 ( 2 ) s. 126-163
ISSN:
1072-3374
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A numerical method possessing the approximate global convergence property is developed for a 3-D coefficient inverse problem for hyperbolic partial differential equations with backscattering data resulting from a single measurement. An important part of this technique is the quasireversibility method. An approximate global convergence theorem is proved. Results of two numerical experiments are presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
Postens nummer:
168829
Posten skapad:
2013-01-02 13:59
Posten ändrad:
2016-07-14 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007