transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wage Surveys in an Academic Area

Författare och institution:
Susanne Fransson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Scandinavian Women's Law in the 21st Century, s. 26
ISBN:
978-87-574-2567-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
DJOF Publishing
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The results from a wage-survey project at the University of Gothenburg in 2002-2006 is presented. The chapter includes a internationel perspective on the labour market. The result is that it takes two to tango!
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Arbetsrätt
Nyckelord:
labour market, wage, wage surveys, union, equal wages, the market
Postens nummer:
168792
Posten skapad:
2013-01-02 11:47
Posten ändrad:
2013-01-18 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007