transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lex Maria och lex Sarah-bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv

Författare och institution:
Susanne Fransson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nedslag i den nya arbetsrätten, s. 16
ISBN:
978-91-47-09795-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Jag behandlar utvecklingen av lex Maria- och lex Sarah-bestämmelserna ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Ändringarna 2011 innebär en förskjutning från ett rättighets- till ett skyldighetsperspektiv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Arbetsrätt
Nyckelord:
arbetsrätt, anmälningsskyldighet, lex Maria, lex Sarah
Postens nummer:
168791
Posten skapad:
2013-01-02 11:36
Posten ändrad:
2013-01-02 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007