transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Happy Time Perspective: The Zimbardo Time Perspective Inventory in Relation to Subjective and Psychological Well-Being

Författare och institution:
Danilo Garcia (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Trevor Archer (Psykologiska institutionen); Uta Sailer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
1st International Conference on Time Perspective. Coimbra, Portugal. 5-8 sept 2012.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
psychological well - being, subjective well - being, Zimbardo time perspective inventory
Ytterligare information:
http://www.tpconference2012.com/
Postens nummer:
168782
Posten skapad:
2013-01-02 10:37
Posten ändrad:
2014-01-09 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007