transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför arbetslösa mår sämre

Författare och institution:
Bengt Brülde (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Filip Fors (-)
Publicerad i:
Weibull, L., Oscarsson H. och Bergström A. (red.), I framtidens skugga,
ISBN:
978-91-89673-24-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Postens nummer:
168778
Posten skapad:
2013-01-02 10:33
Posten ändrad:
2013-02-21 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007