transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Segregation när marknaden tar över

Författare och institution:
Anders Törnquist (Institutionen för socialt arbete); Sören Olsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Göteborgsposten, 2012 ( 13 december )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Segregatio, boende, allmännyttan, social housing
Postens nummer:
168773
Posten skapad:
2013-01-02 10:14
Posten ändrad:
2013-01-22 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007