transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärderingsstudie av Jönköping kommuns satsning på informations-, och kommunikationsteknik i de kommunala gymnasieskolorna för att utveckla elevers lärande - Delrapport oktober 2012

Författare och institution:
Catarina Player-Koro (-); Christina Björkenvall Starrost (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Berner Lindström (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
IPKL, GU,
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Institutionen för pedagogik, lärande och kommunikation
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
168747
Posten skapad:
2013-01-01 19:23
Posten ändrad:
2013-01-17 18:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007