transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Syftet med mänskligt liv

Författare och institution:
Filip Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Livets mening (Red.) Filip Radovic, s. 30
ISBN:
978-91-44-06814-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
168719
Posten skapad:
2012-12-29 14:33
Posten ändrad:
2016-05-04 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007