transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livets mening

Redaktör(er):
Filip Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
ISBN:
978-91-44-06814-5
Antal sidor:
224
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna bok tar tre filosofer ett helhetsgrepp på frågan - eller rättare sagt - frågorna om livets mening: • Har livet mening? • Vad kan tänkas göra ett liv meningsfullt? • Är vissa svar på livsmeningsfrågorna rimligare än andra? • Hur förhåller sig livets mening till en naturvetenskaplig respektive religiös världsbild? • Hur förhåller sig tron på att livet har en mening till upplevelsen att det egna livet är meningsfullt? • Är det alls rimligt att grunna över livets mening? Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar men utgör också ett bidrag till den pågående filosofiska diskussionen om livets mening.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
168716
Posten skapad:
2012-12-29 14:16
Posten ändrad:
2016-05-11 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007