transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does work motivation have an impact on perceived stress among information technology consultants?

Författare och institution:
Lars Göran Wallgren (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
8th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology. University of Valencia, Spain, 12-14 November, 2008. Book of proceedings, Gil-Monte, P., Houdmont, J. & Hassard, J. (Eds.),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Job control, Job demand, Work motivation, IT Consultants
Postens nummer:
168702
Posten skapad:
2012-12-28 09:49
Posten ändrad:
2012-12-28 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007