transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fenomenologi och hermeneutik

Författare och institution:
Febe Friberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (Red, Maria Henricson), s. 345-370
ISBN:
978-91-44-07135-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Vårdpedagogik
Postens nummer:
168688
Posten skapad:
2012-12-27 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007