transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reumatiska sjukdomar och autoinflammatoriska tillstånd

Författare och institution:
Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Hanseur K, Lagercrantz H, Lindberg T: Barnmedicin, s. 569-574
ISBN:
9789144076096
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
juvenil idiopathic arthritis, autoinflammatory disorders
Postens nummer:
168679
Posten skapad:
2012-12-27 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007