transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constant Operators: Partial Quantifiers

Författare och institution:
Dag Westerståhl (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Lars Borin and Staffan Larsson (eds.), From Quantification to Conversation, s. 11-35
ISBN:
978-1-84890-091-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
College Publicartions
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper begins to explore what it means for an operator to be *constant*, roughly in the sense of meaning the same on every universe. We consider total as well as partial operators of various types, with special focus on generalized quantifiers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Nyckelord:
logical constant, partial function, partial relation, type theory
Postens nummer:
168579
Posten skapad:
2012-12-22 05:54
Posten ändrad:
2013-02-04 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007