transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mediespecifika bekännelser

Författare och institution:
Daniel Enstedt (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Litteraturens nätverk. Berättande på internet., s. 129-141
ISBN:
978-91-44-07675-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
168563
Posten skapad:
2012-12-21 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007