transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantitative PCR Analysis of DNA, RNAs, and Proteins in the Same Single Cell.

Författare och institution:
Anders Ståhlberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Christer Thomsen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); David Ruff (-); Pierre Åman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Clinical chemistry, 58 ( 12 ) s. 1682-91
ISSN:
1530-8561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The single cell represents the basic unit of all organisms. Most investigations have been performed on large cell populations, but understanding cell dynamics and heterogeneity requires single-cell analysis. Current methods for single-cell analysis generally can detect only one class of analytes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
168545
Posten skapad:
2012-12-21 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007