transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det bakre r-ljudets ställning i svenska dialekter

Författare och institution:
Lars-Gunnar Andersson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Fra holtijar til holting. , s. 17–25
ISBN:
978-82-70-99704-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Novus forlag
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
sociolingvistik, dialektologi
Postens nummer:
168540
Posten skapad:
2012-12-21 13:25
Posten ändrad:
2016-05-04 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007