transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The embryonic stem cell protein Oct4 may be a prognostic biomarker for ovarian cancer

Författare och institution:
Stina Simonsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Frida Svensson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Dzeneta Vizlin-Hodzic (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Tomas Simonsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
International Journal of Molecular Medicine, 30 ( suppl. 1 ) s. S24-S24
ISSN:
1107-3756
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Ytterligare information:
Meeting abstract.
Postens nummer:
168520
Posten skapad:
2012-12-21 11:21
Posten ändrad:
2015-07-03 07:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007