transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kollokationers roll i SAOB:s betydelsebeskrivning

Författare och institution:
Bodil Rosqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
LexicoNordica, 19 s. 163-181
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
This article presents a study of how a sample of 81 collocations contributes to the description of meaning in the multi-volume historical dictionary that describes the Swedish language since the year 1521, i. e. the Swedish Academy Dictionary (SAOB 1898–). The sample consists of two-word expressions of five different grammatical construction types, and I conclude that collocations of different types contribute to the definitions in different ways. Collocations are, for example, often given as integrated parts of the definitions in articles describing adjectives or verbs, whereas they typically appear as illustrative examples in articles describing adverbs or nouns.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
betydelsebeskrivning, kollokationer, lexikografi, SAOB
Postens nummer:
168502
Posten skapad:
2012-12-21 08:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007