transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns och ungas erfarenheter av att bo växelvis: Att dela sin vardag mellan två hem

Författare och institution:
Rakel Berman (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
”Föräldrar i vår tid - föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor”, Göteborg den 15/11 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
Växelvis boende, barndom, familj
Postens nummer:
168440
Posten skapad:
2012-12-20 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007