transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PTEN - Linking Metabolism, Cell Growth, and Cancer

Författare och institution:
Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
New England Journal of Medicine, 367 ( 11 ) s. 1061-1063
ISSN:
0028-4793
E-ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Comment on PTEN mutations as a cause of constitutive insulin sensitivity and obesity. [N Engl J Med. 2012]
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
168423
Posten skapad:
2012-12-20 13:50
Posten ändrad:
2014-05-08 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007