transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Haunted museums. Ethnography, coloniality and sore points

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för globala studier & Museion & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Lisa Karlsson Blom (Institutionen för kulturvård & Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Eurozine,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The troubled relationship between modernity and its colonial past haunts the ethnographic museum. But do new museums of world culture provide a plausible alternative?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Heritage, whiteness studies, postcolonial studies
Postens nummer:
168383
Posten skapad:
2012-12-20 06:21
Posten ändrad:
2012-12-20 06:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007