transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Observed differences in dietary intake on weekdays versus weekends in a European cohort of children – preliminary results.

Författare och institution:
Åsa Svensson (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Lauren Lissner (-); Anne Lanfer (-); V Pala (-); A Hebestreit (-); I Huybrechts (-); J Fernandez (-); G Barba (-); C Koni (-); S De Henauw (-); T Veidebaum (-); Denis Molnar (-); Gabriele Eiben (-)
Publicerad i:
IDEFICS Genereal Assembly, Bremen; Germany, 14-16 of November 2011.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
168361
Posten skapad:
2012-12-19 20:41
Posten ändrad:
2016-08-26 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007