transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Traderingen av grekiska texter och grekisk textkritik

Författare och institution:
Karin Hult (Institutionen för språk och litteraturer); Staffan Wahlgren (-)
Publicerad i:
Hunden och lopporna : uppsatser om editionsfilologi / redigerad av Karin Hult, Christina Thomsen Thörnqvist och Gunhild Vidén, s. 30-41
ISBN:
978-91-7230-165-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Svenska vitterhetssamfundet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
Nyckelord:
muntlig litteratur, transkribering, Homeros, Alexandria, filologi, textkritik, minuskel, handskrift, Symeon Logotheten, Theodoros Metochites
Postens nummer:
168320
Posten skapad:
2012-12-19 18:08
Posten ändrad:
2013-02-21 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007