transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Almost periodic homogenization of a generalized Ladyzhenskaya model for incompressible viscous flow

Författare och institution:
Hermann Douanla (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); J. L. Woukeng (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Sciences, 189 ( 3 ) s. 431-458
ISSN:
1072-3374
Antal sidor:
25
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study the existence and almost periodic homogenization of some model of generalized Navier–Stokes equations. We establish an existence result for nonstationary Ladyzhenskaya equations with a given nonconstant density and an external force depending nonlinearly on the velocity. In the case of a nonconstant density of the fluid, we study the asymptotic behavior of the velocity field by combining some compactness arguments with the sigma-convergence method. Bibliography: 37 titles.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Homogenization, Almost periodic, Navier-Stokes equations
Postens nummer:
168278
Posten skapad:
2012-12-19 14:18
Posten ändrad:
2016-07-07 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007