transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two-scale convergence of elliptic spectral problems with indefinite density function in perforated domains

Författare och institution:
Hermann Douanla (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Asymptotic Analysis, 81 ( 3-4 ) s. 251-272
ISSN:
0921-7134
Antal sidor:
22
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Spectral asymptotics of linear periodic elliptic operatorswith indefinite (sign-changing) density function is investigated in perforated domains with the two-scale convergence method. The limiting behavior of positive and negative eigencouples depends crucially on whether the average of the weight over the solid part is positive, negative or equal to zero. We prove concise homogenization results in all three cases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Homogenization, eigenvalue problems, perforated domains, indefinite weight function, two-scale convergence.
Postens nummer:
168273
Posten skapad:
2012-12-19 14:11
Posten ändrad:
2016-07-07 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007