transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Justifications of communication in an inconsistent world. An analysis of corporate communication in Swedish governmental agencies

Författare och institution:
Magnus Fredriksson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Josef Pallas (-)
Publicerad i:
Paper presented at the 4th European Communication Conference, Istanbul,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Strategic communication, justifications, governmental agencies, branding
Postens nummer:
168272
Posten skapad:
2012-12-19 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007