transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Belöningssystem i svenskt arbetsliv - möte eller krock mellan amerikanska och svenska ledningspraktiker?

Författare och institution:
Mikael Cäker (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publicerad i:
Key Note Speech at 6th WORKSHOP MANAGEMENT ACCOUNTING & CONTROL Trondheim,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Belöningssystem
Postens nummer:
168252
Posten skapad:
2012-12-19 12:51
Posten ändrad:
2012-12-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007