transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estimating moral hazard and adverse selection effects with hospital invoices data in a government-controlled health care system

Författare och institution:
Xiangping Liu (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); D. Nestic (-); T. Vukina (-)
Publicerad i:
Health Economics, 21 ( 8 ) s. 883-901
ISSN:
1057-9230
E-ISSN:
1099-1050
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
168242
Posten skapad:
2012-12-19 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007