transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nyttjande av IKT inom rehabilitering

Författare och institution:
Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
E-hälsa : innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Redaktörer: Gunvor Gard och Anita Melander Wikman, s. 245-253
ISBN:
978-91-44-06762-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
168207
Posten skapad:
2012-12-18 20:26
Posten ändrad:
2013-02-03 20:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007