transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Feedback in Nordic First-Encounters: a Comparative Study

Författare och institution:
Costanza Navarretta (-); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jens Allwood (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Kollegium SSKKII (2010-)); Kristiina Jokinen (-); Patrizia Paggio (-)
Publicerad i:
Proceedings of LREC 2012, May 2012, Istanbul, Turkey, s. 2494-2499
ISBN:
978-2-9517408-7-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Feedback, Multimodal communication, Corpus linguistics, Communication technology
Postens nummer:
168200
Posten skapad:
2012-12-18 19:12
Posten ändrad:
2014-01-14 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007