transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jakten på det kompetenta barnet

Författare och institution:
Anette Emilson (-); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Nordisk Barnehageforskning, 5 ( 21 ) s. 1-16
ISSN:
1890-9167
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
förskola, observation, dokumentation
Postens nummer:
168197
Posten skapad:
2012-12-18 18:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007