transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Focus on play or the object of learning, or both at the same time?

Författare och institution:
Agneta Ljung Djärf (-); Eva Wennås Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
WALS 2012 - World Association of Lesson Study Conference, 28-30 November, Singapore,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
learning study, pre-school, play, variaton theory
Ytterligare information:
http://www.walsnet.org/
Postens nummer:
168193
Posten skapad:
2012-12-18 18:10
Posten ändrad:
2013-09-18 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007