transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Greenhouse gas-weighted consumption taxes on food as a climate policy instrument

Författare och institution:
Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Kristina Mohlin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers)
Publicerad i:
Critical issues in environmental taxation - International and comparative perspectives - Volume VIII, s. 376-392
ISBN:
978-0-19-959730-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
168121
Posten skapad:
2012-12-18 11:59
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007