transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexualitet och personlig assistans: på vems villkor?

Författare och institution:
Julia Bahner (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Feministiskt Perspektiv,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Sexualitet, personlig assistans, funktionshinder
Postens nummer:
167983
Posten skapad:
2012-12-17 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007