transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trettio år för fotografi

Författare och institution:
Pelle Kronestedt (Högskolan för fotografi & Högskolan för fotografi); Pelle Kronestedt (Högskolan för fotografi & Högskolan för fotografi); Gunilla Knape (-); Gunilla Knape (-)
Redaktör(er):
Pelle Kronestedt (Högskolan för fotografi & Högskolan för fotografi); Pelle Kronestedt (Högskolan för fotografi & Högskolan för fotografi); Gunilla Knape (-); Gunilla Knape (-)
Publicerad i:
Trettio år för fotografi, s. s. 93-97
ISBN:
978-91-637-1903-5
Antal sidor:
396 s.
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
167977
Posten skapad:
2012-12-17 11:28
Posten ändrad:
2013-01-21 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007